Medihoney®

Koji je sastav Medihoney® proizvoda?

Svi proizvodi iz serije Derma Sciences Medihoney® sadrže Medihoney® Antibakterijski med, koji je standardizovana medicinska klasa antibakterijskog meda sakupljenog pretežno od Leptospermum scoparium žbuna (poznatog i pod nazivom Manuka). Ova kombinacija Manuka meda sastavljena je korišćenjem naprednih naučnih saznanja kako bi se maksimalno povećao potencijal meda za lečenje.

Medihoney® Antibakterijski med

Šta je Medihoney®, Antibakterijski med?

Medihoney antibakterijski med.jpgMedihoney®, Antibakterijski med je standardizovani antibakterijski med, pretežno od Leptospermum sp (Manuka drvo), izabran zbog svog jedinstvenog čišćenja rane i svojstava antibakterijske zaštite. Medihoney®, Antibakterijski med je topikalni preparat koji sadrži 100% Medihani Antibakterijskog Meda i može se koristiti za lečenje i hroničnih i akutnih rana. Dokazano je da je klinički efikasan za:

 • obezbeđivanje vlažnog okruženja za lečenje rana
 • zaštitu rane stvaranjem barijere protiv patogenih mikroorganizama, uključujući i sojeve otporne na antibiotike
 • obezbeđivanje čistije rane
 • brzo uklanjanje neprijatnog mirisa
 • smanjenje rizika od bakterijske infekcije

Medihoney®, Antibakterijski med je prirodna nelepljiva obloga i stoga smanjuje traumu i bol prilikom promene obloge.

Kada se koristi Medihoney®, Antibakterijski med?

 • Cistične rane
 • Duboke rane
 • Inficirane rane
 • Sluzave rane
 • Nekrotične rane
 • Rane neprijatnog mirisa
 • Hirurške rane
 • Površinske rane kao što su posekotine, ogrebotine, oderotine
 • Površinske opekotine
 • Opšta prva pomoć

Ozbiljne rane, kao što su duboke, sinusne, nekrotične, dijabetičke, inficirane rane, sluzave, rane neprijatnog mirisa ili (hirurške) operativne rane, treba tretirati pod nadzorom zdravstvenog stručnjaka.

Kako se koristi Medihoney®, Antibakterijski med?

 1. Zaštitite ivice rane pomoću Medihoney Zaštitne (“Barrier”) Kreme.
 2. Medihoney®, Antibakterijski med se može direktno nanositi na površinu rane. Izbegavajte direktan kontakt između rane i otvora tube.
 3. Medihoney®, Antibakterijski med se može direktno naneti u šupljine duboke rane ili natopiti u odgovarajuće obloge.
 4. Vodite računa da Medihoney®, Antibakterijski med bude u punom kontaktu sa površinom rane – debljina sloja približno 3 mm (1/4 inča). Nanesite više ako je prisutna tečnost iz rane.
 5. Treba postaviti odgovarajući nelepljivi sterilni tufer ili oblogu da bi se pokrio Medihoney®, Antibakterijski med.
 6. Obloga treba da ima dovoljnu upijajuću moć kako bi upila tečnost iz rane (sekret).
 7. Medihoney®, Antibakterijski med može se ostaviti na rani do 7 dana u zavisnosti od prisutne količine tečnosti. Oblogu treba menjati kada je zasićena tečnošću iz rane ili ako sekundarna obloga procuri.

VAŽNE INFORMACIJE

 • Ako se javi blo kakva druga reakcija, osim kratkotrajnog osećaja peckanja, uklonite oblogu i operite pogođeno područje.
 • Koristiti sa oprezom i uz pažljivo praćenje kod jako eksudirajućih rana.
 • Ne preporučuje se za upotrebu u telesnim šupljinama.
 • U slučaju rane koja sporo ili uopšte ne reaguje, molimo vas da potražite lekarsku pomoć.

Kontraindikacije

 • Nije za primenu kod osoba koje su imale alergijsku reakciju na med.

Zapažanja

 • Rana može izgledati veća po površini i dubini jer se mrtvo tkivo čisti. Ovo povećanje treba da bude praćeno poboljšanim izgledom rane.

Za jednokratnu upotrebu pacijenta

Proizvod je sterilan sve dok se ne probije zaštitna plomba.

Nemojte koristiti ako je tuba oštećena.

Koristite u roku od 4 meseca od otvaranja.

Medihoney® HCS Surgical

Šta je MEDIHONEY® HCS Surgical?

Medihoney HCS surgical.jpgMEDIHONEY® HCS Surgical, lepljiva obloga sa MANUKA MEDOM je vlažna obloga za rane napravljena od Leptospermum meda (+15) u kombinaciji sa hidrogelnim koloidnim agensom za geliranje, okruženim lepljivom ivicom. Sredstvo za geliranje se nalazi unutar obložne mase. Pošto se apsorbuje eksudat rane, obloga - koja ima nisku pH vrednost i visoku osmolarnost - formira gel. Ovo pomaže u održavanju vlažnog okruženja za optimalno zarastanje rana, pomaže u autolitičkom debridmanu i omogućava ne-traumatsko uklanjanje. Ovaj proizvod je okluzivna obloga i ne zahteva sekundarnu oblogu.

Koje su indikacije?

Pod nadzorom zdravstvenog stručnjaka, MEDIHONEY® HCS Surgical, lepljiva obloga sa MANUKA MEDOM namenjene su za tretman rana koje ne cure do rana sa slabom eksudacijom obezbeđujući vlažno okruženje pogodno za zarastanje rana i pomažu i pospešuju autolitički debridman. Ove obloge naznačene su za tretman sledećih rana:

Hirurške rane uključujući i one nastale nakon Carskog reza

 • ulkusi dijabetskog stopala
 • ulkusi na nogama (ulkusi venske staze, arterijski ulkusi, i ulkusi na nozi sa mešovitom etiologijom)
 • ulkusi/rane nastali pritiskom (dekubiti)
 • opekotine parcijalne debljine prvog i drugog stepena
 • rane nakon doniranja organa, traumatske rane

Kako se koristi proizvod?

 • Pre nanošenja MEDIHONEY® HCS Surgical, lepljiva obloga sa MANUKA MEDOM, očistite područje rane po potrebi.
 • Koristite odgovarajući broj MEDIHONEY® HCS Surgical, lepljiva obloga sa MANUKA MEDOM kako biste prekrili celu hiruršku ranu. Koristeći lenjir koji se nalazi na zaštitnoj traci obloga se može iseći sterilnim makazama i dodatne obloge mogu se prelepiti na vrhu da bi se prilagodile dužim ranama. Spoljna ivica obloge treba da prelazi najmanje 1,9 cm izvan ivica rane. Odbacite isečeni, neiskorišćeni deo obloge.
 • Otvorite kesicu i izvucite oblogu. Odvojite zaštitne trake (označene sa “1”) od obloge, izlažući površinu obloge koja je u kontaktu sa ranom.
 • Pozicionirajte oblogu tako da centralno jastuče u potpunosti pokriva područje rane i nanesite je. Poravnajte) sve ivice i ćoškove kako bi se osiguralo da je obloga pravilno zalepljena za kožu.
 • Skinite gornje plastične slojeve (označene sa “2”).
 • Ako se eksudat rane povećava, nanošenje zaštitne kreme ili masti (kompatibilne sa lepljivim oblogama) na područje oko rane može pomoći u produženju vremena nošenja obloge i sprečavanju maceracije tkiva.

Kako se menja i uklanja obloga?

 • Učestalost promene obloga zavisiće od stanja pacijenta, kao i od stepena eksudata rane.
 • Ponovo nanesite kada MEDIHONEY® HCS Surgical, lepljiva obloga sa MANUKA MEDOM dostigne svoj apsorpcioni kapacitet ili prema uputstvima stručnjaka za negu rane.
 • Nežno uklonite oblogu sa POVRŠINE rane, pritiskom na kožu jednom rukom i pažljivim podizanjem ivice obloge vašom drugom rukom. Ova ivica se može ili malo rastegnuti ili nežno smotati kako bi se oslobodio ostatak obloge.
 • Nakon uklanjanja, malo preostalog hidrogela / koloidnog materijala iz HCS obloge može da ostane na rani. Ovaj materijal treba očistiti kao deo normalnog procesa čišćenja između promena obloga.
 • Očistite površinu rane pre nanošenja nove obloge.

Važne informacije

MEDIHONEY® HCS Surgical, lepljiva obloga sa MANUKA MEDOM nije namenjena za:

 1. Opekotine trećeg stepena
 2. Pacijente sa utvrđenom osetljivošću na med

 

 • Ako se obloga ne uklanja lako, natopite je sterilnim fiziološkim rastvorom ili vodom sve dok se bez poteškoća ne ukloni.
 • Zbog niske pH vrednosti obloge, neki pacijenti mogu primetiti blago prolazno peckanje. Ako peckanje potraje i ne može da se otkloni analgetikom, uklonite oblogu, očistite područje i prekinite sa upotrebom MEDIHONEY obloga.
 • Tokom prvog korišćenja obloge (u zavisnosti od stepena eksudata rane, intersticijalne tečnosti i edema koji okružuju ranu), visoka osmolarnost obloge može doprineti povećanom eksudatu. 
 • Ovo se može rešiti podešavanjem učestalosti promene obloga prema stepenu eksudata.
 • Tokom procesa zarastanja, usled autolitičkog debridmana, uobičajeno je da se neodrživo tkivo uklanja iz rane, što dovodi do početnog povećanja veličine rane. Iako početno povećanje veličine može da se pripiše normalnom uklanjanju neodrživog tkiva, konsultujte zdravstvenog stručnjaka ako rana nastavi da se povećava posle prvih nekoliko promena obloga.
 • Nakon uklanjanja obloge, ako malo materijala HCS Obloge ostane i ne može se lako ukloniti, natopite ga sterilnim fiziološkim rastvorom ili vodom sve dok se bez teškoće ne ukloni.
 • Posavjetujte se sa zdravstvenim stručnjakom ako uočite znake infekcije, koja može uključiti povećano crvenilo, pojačan bol, povećanu drenažu rane, povećanu iritaciju kože i promenu boje i / ili mirisa rane.
 • Nemojte koristiti ovu oblogu sa bilo kojim drugim proizvodima za negu rana, osim onih navedenih u uputstvu u ovom pakovanju, bez prethodne konsultacije sa zdravstvenim stručnjakom.

Medihoney®, Apinate Obloga

Obloga sa Antibakterijskim Medom i Alginatom

mh-apinate-800x800px4.jpg

Medihoney® Apinat Obloga sa Antibakterijskim Medom (Apinat Obloga) je sterilna, nelepljiva obloga za rane koja sadrži kalcijum alginatna vlakna impregnirana Medihoney® Antibakterijskim Medom. Obloga apsorbuje eksudat rane formirajući mekani gel.

Kada deluje Medihoney®, Apinate Obloga?

Medihoney® Apinate Obloga se koristi za akutne i hronične rane. Dejstvo obloge uključuje:

 • pomoć kod zarastanja rana (obezbeđivanje vlažnog okruženja za lečenje rana)
 • zaštita rane stvaranjem antibakterijske barijere protiv bakterija uključujući i sojeve otporne na antibiotike
 • brz, delotvoran autolitički debridman za čišćenje rane, uklanjanje mrtve kože i ostataka
 • brzo uklanjanje neprijatnog mirisa
 • smanjenje rizika od bakterijske infekcije

Kada se koristi Medihoney®, Apinate Obloga?

 • Ulkusi na nogama/stopalima
 • Ulkusi nastali pritiskom
 • Inficirane rane
 • Sluzave rane
 • Rane neprijatnog mirisa
 • Dijabetske rane
 • Rane kod davaoca i primaoca organa 
 • Opekotine
 • Površinske rane kao što su
 • posekotine, ogrebotine, oderotine
 • Hirurške rane
 • Nekrotične rane

Ozbiljne rane treba tretirati pod nadzorom zdravstvenog stručnjaka.

Kako se koristi Medihoney®, Apinate Obloga?

 1. Ako je potrebno, zaštitite ivice rane Medihoney® Barijera kremom.
 2. Stavite oblogu na površinu rane pazeći da je obloga u kontaktu sa površinom rane. Obloge se mogu postaviti jedna pored druge ili jedna na drugu da bi pokrile velike ili duboke površine. Alternativno, rana se može ispuniti Medihoney® Antibakterijskim Medicinskim Medom pre stavljanja Obloge. Obloga se može iseći sterilnim makazama ili preklopiti u obliku rane.
 3. Odgovarajuća sterilna sekundarna obloga treba se postaviti tako da prekrije Medihoney® Oblogu. treba primeniti odgovarajuću sterilnu sekundarnu obradu. Sekundarna obloga treba da bude dovoljno upijajuća zbog eksudata rane.
 4. Rana se može očistiti između promena obloga u skladu sa standardnim protokolom za čišćenje rana.

Pogodna je za upotrebu ispod kompresivnog zavoja.

Koliko se često menja Medihoney®, Apinate Obloga?

 • Medihoney® obloge zahtevaju promenu kada se natope eksudatom rane i / ili kada se obloga napuni gelom. Obloge se mogu ostaviti na mestu do 7 dana u zavisnosti od količine eksudata rane.
 • Sve Medihoney® Obloge su nelepljive i stoga se lako uklanjaju bez oštećenja površine rane i novog tkiva.
 • Rane sa jakom eksudacijom zahtevaju pažljivo praćenje i mogu zahtevati svakodnevnu promenu. 

Važne informacije

Kontraindikacije:

Ne primenjivati kod osoba koje imaju utvrđenu preosetljivost na bilo koju komponentu koja je prisutna u oblogama.

Zapažanja:

Rana može izgledati veća po površini i dubini, jer se mrtvo tkivo očisti. Ovo povećanje treba da prati poboljšani izgled rane.

Mere predostrožnosti:

 • Kod primene ovog proizvoda može se doživeti prolazno peckanje. To je zbog prirodnih svojstava meda i nije štetno za ranu. Ako prolazno peckanje potraje i ne može se otkloniti analgetikom posle 30 minuta, uklonite oblogu i operite pogođeno područje.
 • Kada se koristi na suvim ranama, može biti korisno da se navlaži obloga kako bi se olakšalo uklanjanje.
 • Koristite sa oprezom kod rana koje obilno krvare.

Nemojte koristiti ako je pakovanje oštećeno.

Proizvod je sterilan sve dok se pakovanje ne otvori.

Medihoney® zaštitna krema

mh-barrier-cream-800x800px.jpg

Medihoney® zaštitna (“Barrier”) krema se može nanositi na netaknutu i kožu izloženu riziku kako bi pružila zaštitu od telesnih tečnosti i vlage. Može se nanositi oko rana i ispod kožnih nabora gde će zaštitna barijera pomoći u sprečavanju oštećenja kože. Krema se takođe može naneti ispod obloga za rane i uložaka za inkontinenciju gde koža može biti izložena riziku od oštećenja. Medihani Zaštitna Krema pomaže u održavanju zaštitnih svojstava kože i održavanju vlažnosti kože.

Indikacije za upotrebu:

• Štiti kožu koja je izložena riziku od oštećenja povezanih sa inkontinencijom i može se koristiti ispod uložaka za inkontinenciju
• Može se koristiti oko ivica rane kako bi zaštitila kožu od iritacije ili oštećenja izazvanog eksudatom rane
• Pomaže zaštiti kože od oštećenja nastalih usled trenja ili smicanja
• Pomaže u sprečavanju maceracije
• Pomaže u sprečavanju ekskorijacije
• Pomaže u održavanju pH vrednosti kože
• Pomaže u sprečavanju oštećenja kože uzrokovanih čestim pranjem ruku
• Pomaže kod psorijaze
• Pomaže kod ekcema

Uputstvo za upotrebu:

Nanesite na čistu, suvu kožu po potrebi. Ponovo nanesite posle kupanja ili prilikom svake promene obloge.

Medhihani Zaštitna Krema je dostupna u pakovanju od 50g

Kontraindikacije:

Upotreba Medihani Zaštitnog Krema je kontraindikovana kod pacijenata kod kojih postoji preosetljivost na med.

Sastojci: Prečišćena voda, Manuka med, kokosovo ulje, prirodni triglicerid (kaprilični/ kaprični triglicerid), tečni silikon 593, cetomakrogol 1000, cetostearil alkohol, beli pčelinji vosak, ulja jagorčevine, natrijum benzoat, aloja (aloe barbadensis), D-alfa tokoferol acetat, Vitamin E (D-Alfa Tocoferol), kamilica (Matricaria Recutela), Ksantan guma